.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Názorná ukážka:

V tejto časti sa Vám pokúsime priblížiť princíp a montáž automatických závlah.

Každá záhrada má vlastné špecifiká, čo sa týka samotného rozloženia výsadby, trávnika ako aj veľkosti. Podstatnou časťou je vodný zdroj.

Preto každá záhrada potrebuje vypracovanie samostatného návrhu na rozloženie a umiestnenie zavlažovačov, lebo len takto je možné dosiahnuť rovnomerné zavlaženie každej časti záhrady.

Chcel by som pripomenúť, že návrh ako aj rozpočet vypracúva naša firma bezplatne.

Na zavlažovanie trávnika sa používa podpovrchová závlaha, to znamená, že zavlažovače sú umiestnené v zemi a vysúvajú sa von len na dobu keď zavlažujú.

Tu je niekoľko ukážok: (kliknutím zväčšíte obrázok)

podpovrchová závlaha podpovrchová závlaha podpovrchová závlaha podpovrchová závlaha podpovrchová závlaha

podpovrchová závlaha podpovrchová závlaha podpovrchová závlaha podpovrchová závlaha podpovrchová závlaha


Na začiatku samotnej realizácie je potrebné vytýčiť trasu kopania a umiestnenie zavlažovačov (tu je ukážka)

Pokiaľ je už v záhrade trávnik, musí sa najprv odstrániť trávny drn a až potom sa môže začať s výkopovými prácami:

výkopové práce výkopové práce výkopové práce výkopové práce výkopové práce


Po výkopoch a montáži sa vykonajú tlakové skúšky celého systému, ryhy sa zasypú zemou, zhutnia a položí sa nový trávnik:

pred zasypaním po zasypaní a položení trávnika


Na miestach, kde sú vysadené rastliny sa ťahá kvapková závlaha s možnosťou kombinácie prídavných kvapkačov, ako aj mikrotrysiek, ktoré umožňujú vysokú variabilitu zavlažovania:

prídavné kvapkače prídavné kvapkače mikrotryska


Tu si budete môcť v blízkom čase stiahnuť a pozrieť taktiež video ukážku, v ktorej sa dozviete ako tento zavlažovací systém vlastne funguje.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Claber Dreviny Flóra Celtis Botanika Počasie

Všetko toto je pekné. Podmieňuje to ale ...

... Voda vo Vašej záhrade


úvod činnosť referencie ukážka kontakt
web dizajn: ... ZooMweb ...